LIÊN HỆ

Trường Nghiệp Vụ Nhà Hàng Thành Phố

Địa chì: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Tel: (028) 3899 3378 – (028) 3840 8298 – Fax: (028) 3840 6697
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.