Nhân sự hiện nay của trường gồm 32 người. Trong công tác giảng dạy, đội ngũ giáo viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Luôn cập nhật và cải tiến phương pháp giảng dạy, kết hợp sử dụng giáo trình điện tử vào công tác giảng dạy.

Bên cạnh đó, trường Nghiệp vụ nhà hàng Thành phố cũng đón nhận nhiều tình nguyện viên nước ngoài đến giúp đỡ nhà trường trong đào tạo, quản lý và quảng bá sản phẩm thực hành. Các vị trí mà tình nguyện viên nước ngoài thường đảm nhận là: Giáo viên ngoại ngữ, Giáo viên nghề, Quản lý nhà hàng, Chuyên gia tâm lý.